Актуальність теми дослідження (дисертаційного дослідження)

Актуальність теми дослідженняЯкщо розв’язувана в дисертації задача затребувана наукою або народним господарством в даний момент і в даній ситуації, то дисертація вважається виконаною на актуальну тему.

Актуальність теми дисертації наводиться у вступі до дисертації та займає 1-2 сторінки тексту. Якщо претендент чисто формально констатує актуальність теми дослідження, то цього недостатньо для обґрунтування теми досліджень. Здобувач ступеня кандидата наук, базуючись на виконаному аналізі ситуації в області дослідження, повинен пояснити, чому дана тема повинна бути досліджена саме зараз.

Актуальність теми дослідження зазвичай обґрунтовується за двома напрямками. Так, аналіз ситуації в галузі дослідження на базі літературних джерел і науково-дослідних робіт дозволяє зробити висновок про недостатню вивченість ряду питань, а своєчасне виконання досліджень дозволить ліквідувати ці прогалини. Або, виконані здобувачем наукові дослідження дозволять вирішити затребувану практичну задачу на базі отриманих в дисертації нових даних.

Виходячи з вимог ВАК та враховуючи високий рівень досліджень виконуваних у всіх областях наук, а також кількість захищених дисертацій, обґрунтування актуальності теми дисертаційного дослідження буде мати визначальне значення при розгляді дисертації на попередньому захисті і захисті, так як відповідно до Положення ВАК про порядок присудження вчених ступенів рецензенти і офіційний опонент на основі вивчення дисертації та опублікованих праць за темою дисертації представляє в дисертаційній раді письмовий відгук, в якому обов’язково оцінюється актуальність теми дисертації.