Здобувач наукового ступеня кандидата наук

Однією з форм підготовки наукових кадрів є здобувач. Здобувач наукового ступеня кандидата наук припускає самостійну роботу над дисертаційним дослідженням, результати якої дозволяють здобувачеві претендувати на вчений ступінь кандидата наук. Цією формою користуються зазвичай співробітники наукових інститутів та ВУЗів, які в Читати далі …

Навчання в заочній аспірантурі

Однією з форм післявузівської освіти є заочна аспірантура. Заочна аспірантура передбачає самостійне вивчення ряду дисциплін і самостійну роботу над дисертаційним дослідженням. У відповідності з програмою навчання заочник здає іспити кандидатського мінімуму.

Навчання в очній аспірантурі

При навчанні в аспірантурі здобувачеві необхідно твердо засвоїти, що основна мета його навчання для освітньої установи – це підвищення рівня освіти, наукової, педагогічної кваліфікації аспіранта на базі вищої професійної освіти. У той же час, для чималої маси аспірантів метою є Читати далі …

Вибір аспірантури

Вибір аспірантури в першу чергу визначається науковими інтересами майбутнього аспіранта.  Якщо Ви поступаєте в аспірантуру відразу після закінчення ВНЗ, то звичайно доцільно вибрати аспірантуру того інституту, який Ви тільки що закінчили і ту кафедру, на якій Ви захищали диплом.  З Читати далі …