Актуальність теми дослідження (дисертаційного дослідження)

Якщо розв’язувана в дисертації задача затребувана наукою або народним господарством в даний момент і в даній ситуації, то дисертація вважається виконаною на актуальну тему.