Наукова новизна дисертації

навчання в аспірантуріУ відповідності з вимогами ВАК «Дисертація повинна… містити сукупність нових результатів і положень…».

Тобто, якщо претендент може з повною на те підставою використовувати в характеристиці своєї роботи (окремих її положень) поняття «вперше», то це характеризує наявність наукової новизни в дисертаційній роботі. Причому, здобувач повинен підтвердити, що до його публікацій за темою досліджень у пресі були відсутні подібні дослідження або результати.

Необхідно враховувати, що дисертація не повинна бути у всьому абсолютно новою. У відповідності з вимогами ВАК для кандидатської дисертації цілком достатня наявність в роботі елементів наукової новизни. Такими елементами можуть бути і нове поняття, застосоване здобувачем в роботі, новий самостійно виконаний експеримент і т.д. Основне в науковій новизні дисертації, не тільки, що цього раніше ніде не було, але і затребуваність нових елементів наукою.

У теж час, недостатньо в дисертації просто заявити, що зроблено щось нове. Для визнання наукової новизни необхідно ретельно її обґрунтувати, довести її правомірність.

Зазвичай наукова новизна роботи доводиться ретельним аналізом літературних джерел, науково-дослідних робіт, захищених дисертацій, публікацій з теми дисертаційного дослідження.

Наукова новизна кандидатської дисертації вважається доведеною, якщо в дисертаційній роботі:

– обґрунтовані нові вирішення поставлених завдань;

– розроблені нові принципи вирішення завдань, досліджені нові явища;

– представлені нові методики.

При поданні наукової новизни в дисертаційному дослідженні обов’язково має бути дано і її відмінність від існуючих робіт. При цьому в поняття «наукова новизна» включаються вирази: «на відміну від існуючих методів …»; «нова методика, що дозволяє ефективно …» і т.д.

При написанні дисертації необхідно приділяти найпильнішу увагу формулюванню наукової новизни дослідження, так як саме за наукову новизну і присуджується ступінь кандидата наук.

Наукову новизну дисертації в процесі попереднього захисту і захисту дисертації відповідно до вимог ВАК підтверджують не тільки рецензенти й опоненти, але і провідні наукові організації країни, в які розсилається автореферат дисертації.