Наукові положення дисертації

аспірантураОднією з вимог ВАК до дисертацій є наявність в дисертаційному дослідженні наукових положень. «Дисертація повинна … містити сукупність нових результатів і положень …».

Наукові положення приводяться у вступі дисертації, а також в авторефераті.

Наукові положення повинні бути новими і не повторювати наукові положення раніше захищених дисертацій. Наукові положення є основою дисертації. У них наводяться основні наукові та практичні результати, одержані в дисертаційному дослідженні здобувачем наукового ступеня.

У вступі дисертації перерахування наукових положень зазвичай починають з наступної фрази: “Основні положення, що виносяться на захист”, “На захист виносяться наступні положення і результати:”, “На захист виносяться наступні нові і містять елементи новизни основні положення:”.

Кількість наукових положень зазвичай складає 5-6 пунктів, тут же наводиться опис нової наукової задачі, вирішеної здобувачем, а також її місце та значення в науці.

Рекомендовані формулювання наукових положень починаються зі слів:

– Розроблені вимоги до ….

– Виявлені фактори, що впливають на …

– Виведений взаємозв’язок відповідності …

– Виділені і охарактеризовані етапи …

– Доповнений інструментарій…

– Виявлена доцільність введення (впровадження) …

– Пропонується наступне формулювання (наступне визначення) …

Зазвичай наукові положення формулюються у вигляді передбачуваних результатів при складанні концепції роботи. Тобто претендент ставить перед собою мету, до якої треба прагнути. Очевидно, що правильне формулювання наукових положень відіграє величезну роль, так як мета роботи при невдалих наукових положеннях не буде досягнута, що призведе тільки до втрати часу, а також дисертація не матиме необхідної новизни, яка відповідає вимогам ВАК.

Очевидно, що здобувачеві наукового ступеня при формулюванні наукових положень необхідно звернутися до допомоги наукового керівника, членів кафедри, які на базі свого досвіду допоможуть сформулювати наукові положення за темою роботи, які не зазнають істотних змін у процесі підготовки дисертації.

У той же час, необхідно враховувати, що спочатку сформульовані наукові положення не є догмою і можуть видозмінюватися в процесі підготовки дисертаційного дослідження.