Навчання в очній аспірантурі

Навчання в очній аспірантуріПри навчанні в аспірантурі здобувачеві необхідно твердо засвоїти, що основна мета його навчання для освітньої установи – це підвищення рівня освіти, наукової, педагогічної кваліфікації аспіранта на базі вищої професійної освіти. У той же час, для чималої маси аспірантів метою є отримання заповітної корочки – диплома кандидата наук. Поєднання цих цілей дозволить аспіранту успішно закінчити аспірантуру і захистити кандидатську дисертацію.

У відповідності з законом навчання в аспірантурі здійснюється у відповідність з професійною освітньою програмою післявузівської професійної освіти (аспірантура).

Нормативний термін освоєння освітньої програми післявузівської професійної освіти в очній формі навчання не може перевищувати три роки, в заочній формі – чотири роки, за винятком навчання за окремими спеціальностями науковців технічних, природничих галузей наук, термін навчання за якими може становити чотири роки в очній формі і п’ять років в заочній формі.

Освітня програма післявузівської професійної освіти в очній аспірантурі складається з двох основних частин: освітньої і дослідницької.

В освітню частину входить навчання аспірантів по обов’язкових дисциплінах, факультативних дисциплінах і практика. У дослідну частина входить науково-дослідна робота аспіранта і підготовка дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук, підготовка і складання кандидатських іспитів, підготовка до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

В період навчання до обов’язкових дисциплін входить вивчення аспірантом філософії, іноземної мови, а також спеціальних дисциплін відповідно до спеціальності. Крім того, аспірант може додатково проходити навчання за самостійно обраною ним дисципліною з числа пропонованих ВУЗом. Навчання здійснюється у вигляді лекцій, семінарів і є обов’язковим для відвідування. Крім того, аспірант зобов’язаний відвідувати наукові семінари кафедри.

Навчання за факультативними дисциплінами не є обов’язковим, але слід прислухатися до рекомендацій свого наукового керівника.

У ряді ВНЗ для аспірантів передбачене проходження практики, яка може бути педагогічною, виробничою, а також мати інші форми.

Максимальний обсяг навчального навантаження аспіранта не повинне перевищувати 54 академічних годин на тиждень.

У відповідність з планом науково-дослідної роботи аспірант здає кандидатські іспити з філософії, іноземної мови і за спеціальною дисципліні відповідно до обраної теми дисертаційного дослідження, готує дисертацію. Останнім етапом навчання в аспірантурі є підготовка до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук, в яку входить представлення дисертаційної роботи на кафедру або в раду по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Всі вищеперелічені питання аспірант повинен вирішити протягом терміну навчання в аспірантурі.

Для раціонального розподілу часу навчання в аспірантурі аспірант спільно зі своїм науковим керівником складає індивідуальний план. Індивідуальний план складається протягом 2-3 місяців після зарахування до аспірантури, затверджується на засіданні кафедри і передається на затвердження в Вчену раду ВНЗ. Індивідуальний план заповнюється аспірантом у двох примірниках, перший з яких зберігається у відділі аспірантури, а другий знаходиться у аспіранта.

В індивідуальному плані містяться всі основні етапи навчання аспіранта та його науково-дослідної роботи за темою дисертації.

Індивідуальний план заповнюється зазвичай за роками навчання і повинен містити терміни здачі кандидатських іспитів, зміст етапів наукових досліджень і терміни їх проведення, навчально-методичну роботу аспіранта, терміни наукових публікацій, графік підготовки глав дисертації, терміни попереднього захисту і основного захисту.

Виконання індивідуального плану аспірантом контролюється науковими керівниками та завідуючими кафедрами, для чого щорічно проводиться атестація аспірантів на засіданнях кафедри. Результати атестації затверджуються Вченою радою і ректором ВУЗа. У разі невиконання індивідуального плану аспірант може бути відрахованим на будь-якому терміні перебування в аспірантурі.

Необхідно мати на увазі, що захист кандидатської дисертації має відбутися не пізніше дати закінчення аспірантури. Це означає, що за 4-6 місяців до терміну захисту аспірант повинен представити підготовлену їм дисертацію на засідання кафедри і отримати рекомендацію на подання роботи в дисертаційну раду до захисту. Дисертаційна рада дає дозвіл на розсилання автореферату, який повинен бути не раніше ніж за місяць до захисту.

Успіхів Вам на науковій стезі і успішного захисту!

9 коментарів до “Навчання в очній аспірантурі”

 1. Доброго дня. Скажіть будь-ласка, це правда, що вже не можливо навчатися в заочній аспірантурі, а тільки в стаціонарній формі? Спасибі!

  1. Ні не правда. На даний час навчатися в аспірантурі можна як на стаціанарній так і на заочній формі.

 2. Добрий день! Підкажіть, будь-ласка, при навчанні в очній аспірантурі чи можу я працювати на 0.5 ставки і як мене мають оформити – як штатника чи сумісника? І якщо я народжу дитинку і піду в дикрет (в аспірантурі – це, начебто, 1 рік неоплачуваної академ.відпустки), чи зможу я його оформити на роботі (як штатник чи сумісник)?

  1. Добрий день. Відповідно до чинного законодавства при навчанні в аспірантурі на денній формі ви можете працювати на 0.5 ставки. При цьому вас можуть оформити лише як сумісника. Якщо ви підете в декрет, ви зможете це офіційно оформити.

 3. Доброго дня! Аспірант, що навчається на денній формі, повинен обов”язково працювати в університеті і на якій посаді? І друге питання: після закінчення аспірантури університет забов”язаний надати місце роботи випускнику після захисту дисертаціїї чи просто по завершенню навчання? Не всі ж захищатись устигають відразу…

 4. Доброго дня! Підкажіть будь-ласка чи можу я не складати кандидатський іспит з іноземної мови, якщо я закінчила ОКР Бакалавр із спеціальності: Філолог. Вчитель німецької мови та поступила в аспірантуру по своїй другій спеціальності (технічній)?

 5. Доброго дня!
  Поясніть в чому різниця між стаціонарною і заочною аспірантурою або скиньте ссилку де можна детально прочитати.
  Дякую.energisasha@mail.ru

 6. Доброго дня, підскажіть будь ласка, чи аспірант повинен обов`язково захищатися напротязі 1 року після закінчення аспірантури на денній формі навчання, за державним замовленням (період навчання 2014-2017 н.р.), чи можливо є якийсь перелік обставин, коли захист не обов`язковий?

 7. Доброго дня!!! Скажіть будь-ласка яким законом регламентовано, що робочий тиждень аспіранта (ад’юнкта) не має перевищувати 54 академічні години!!! Дякую!!!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*