Навчання в заочній аспірантурі

заочна аспірантураОднією з форм післявузівської освіти є заочна аспірантура. Заочна аспірантура передбачає самостійне вивчення ряду дисциплін і самостійну роботу над дисертаційним дослідженням. У відповідності з програмою навчання заочник здає іспити кандидатського мінімуму.

Щороку аспірант атестується на засіданні кафедрі.

Стандартний термін навчання в заочній аспірантурі складає 4 роки, за деякими спеціальностями термін навчання складає 5 років.

Навчання в заочній аспірантурі проводиться відповідно до індивідуального навчального плану, який складається спільно з науковим керівником протягом 1-2 місяців після зарахування до аспірантури. Навчальний план затверджується завідувачем кафедри. Навчальний план готується у двох примірниках, які зберігаються у аспіранта і на кафедрі.

У навчальному плані за роками навчання розписуються всі етапи навчання в заочній аспірантурі: підготовка до здачі кандидатського мінімуму, етапи підготовки дисертаційної роботи та наукових статей і т.д.

У програму здачі кандидатського мінімуму входять іспити з історії та філософії науки, іноземної мови та профільного предмету. Для заочних аспірантів, які проживають у тому ж місті, в якому знаходиться ВНЗ, організовуються вечірні заняття з цих дисциплін. Для аспірантів з інших міст проводиться курс вивчення дисциплін в період здачі кандидатського мінімуму. Але в основному, вивчення предметів кандидатського мінімуму ведеться на базі навчально-методичної літератури, рекомендованої ВУЗом.

У відповідності з навчальним планом до кінця першого року навчання аспірант повинен мати план дисертації, огляд літературних джерел, постановку мети і задач дисертаційного дослідження та здати один кандидатський іспит.

На другому році навчання аспірант повинен опублікувати тези про виконану роботу, підготувати перший розділ дисертації, здати другий іспит кандидатського мінімуму.

Крім того, зазвичай на другому році навчання аспірант веде самостійну підготовку до складання іспиту кандидатського мінімуму з профільної спеціальності і проходить цей екзамен. За результатами складання кандидатського мінімуму аспіранту видається «Посвідчення про складання кандидатських іспитів, яке дійсне три роки.

Відповідно до плану навчальної роботи аспіранта на другому році навчання зазвичай передбачається підготовка 1-2 наукових статей за результатами дисертаційного дослідження, участь в 2-3 наукових конференціях з публікацією тез доповідей, підготовка другого і третього розділу дисертації з висновками.

Третій рік навчання в заочній аспірантурі повинен закінчитися складанням іспиту кандидатського мінімуму за спеціальністю, підготовкою та публікацією наукової статті, 2-3 розділами дисертаційного дослідження.

На четвертому році навчання аспірант повинен підготувати дисертацію в повному обсязі та обговорити її на засіданні кафедри, опублікувати 1-2 статті у наукових журналах та підготуватися до захисту.