Практична значимість і теоретична значущість роботи

тема дисертаціїПрактична значимість (цінність) результатів є обов’язковою у вступі автореферату та дисертації, в якому відображаються застосування результатів дослідження в практиці: наводяться результати практичного використання отриманих результатів або рекомендації щодо їх використання.

Практичне значення одержаних результатів наводиться у вступі в авторефераті та дисертації в стислому вигляді. У двох-трьох реченнях описується використання або рекомендації щодо практичного використання результатів дослідження із зазначенням за наявності форми використання та реквізитів, які підтверджують використання документально.

До результатів практичного використання в галузі гуманітарних наук ставляться нові методи, способи, методики, які використані або можуть бути використані у відповідній галузі, із зазначенням ступеня готовності до використання або масштабів використання.

Практичне використання результатів досліджень може бути оформлено актом впровадження, в якому зазначаються конкретні результати дисертаційної роботи, використані в роботах організації, в яких впроваджуються практичні результати.

Практичне використання результатів може бути підтверджено їх включенням в різні програми, правила, прогнози розвитку, нормативні документи, керівництва, положення, інструкції, методики і т.д. Документами, що підтверджують практичне використання, можуть бути акти впровадження, укладення та довідки органів влади, господарюючих суб’єктів, а також затверджені нормативні документи, рекомендації, методичні вказівки, в які включені результати дисертаційного дослідження.

Практичне використання результатів може бути також підтверджено їх включенням до навчально-методичної літератури (підручники, навчальні та методичні посібники і т. д.), що підтверджується довідками від навчальних та наукових закладів.

Також наводиться практичне використання результатів дисертаційного дослідження.

Під науковою ефективністю розуміються нові знання про суспільство і мислення, які дозволили виявити нові факти, зв’язки, закономірності, закони.

Економічна ефективність визначається можливістю економії людських, матеріальних або фінансових ресурсів.

Соціальна ефективність визначається поліпшенням умов праці і життя населення, удосконалення освіти та охорони здоров’я, охорони навколишнього середовища.