Реферат для вступу до аспірантури

РефератПри вступі до аспірантури до заяви про прийом прикладається список опублікованих наукових праць (винаходів, звітів по науково-дослідній роботі) або реферат.

Якщо у вступника немає опублікованих наукових праць, то подання реферату обов’язкове. За наявності опублікованих наукових праць рішення про необхідність подання реферату приймає ВУЗ, після розгляду відповідності цих наукових робіт тематиці наукових досліджень майбутнього аспіранта.

Реферат несе двояке навантаження. По-перше, реферат повинен підтвердити не тільки наявність глибоких знань у обраній спеціальності, але й здатність до науково-дослідної роботи. По-друге, в рефераті в первісному вигляді представляється його бачення дисертаційної роботи. Тому тему реферату зазвичай вибирають спільно з майбутнім науковим керівником або завідувачем кафедрою з урахуванням її актуальності.

На відміну від студентських рефератів, які є результатом простої компіляції кількох підручників, реферат для вступу до аспірантури несе і змістове навантаження. У рефераті необхідно обґрунтувати вибір його теми, актуальність, поставити мету і завдання дослідження. Ці положення розміщуються у вступі. У 2-4 розділах з підрозділами викладається аналіз літературних джерел з проблеми дослідження, розглядаються методи вирішення поставлених завдань, пропонується авторське бачення шляхів їх вирішення, наводяться аналітичні матеріали, описується хід рішення. У висновку реферату формулюються отримані в ході дослідження результати.

Таким чином, реферат складається з вступу, основної частини з 2-4 розділів, висновку і списку використаних літературних джерел.

Готовий реферат передається майбутньому науковому керівнику або завідувачу кафедри для отримання відгуку, який повинен містити позитивну оцінку роботи із зазначенням перспектив розвитку ідей, запропонованих в рефераті, тому ставитися до написання реферату необхідно дуже серйозно. Крім того, перед здачею реферату на написання відгуку рекомендується перевірити його за програмою «Антиплагіат».

Звичайний обсяг реферату 25-40 машинописних сторінок. Але вимоги до оформлення реферату в різних ВУЗах різні, тому необхідно їх уточнити у відділі аспірантури.