Робота з літературою

огляд літературиОгляд літератури на початковому етапі навчання має на меті поінформувати вас про те, в якому стані в сучасній науці знаходиться ваша проблема, що зроблено іншими авторами в цьому напрямку, а що ще недостатньо ясно, або взагалі не розглядалося. Після отримання експериментальних даних та формулювання попередніх (робочих) висновків, ви повинні будете зіставити отримані вами дані з вже наявними в науці.

Почавши роботу з літературою, відразу формуйте картотеку вивчених літературних джерел. На кожне літературне джерело заведіть облікову картку, аналогічну бібліотечній, в яку впишіть повний бібліографічний вказівник джерела, а на зворотному боці – коротку анотацію, а також місце, де знаходяться виписки з цього джерела, якщо ви такі робили. Розташувати такі картки у власному картотечному ящику можна за алфавітом, або за великими темами і за алфавітом.

Відразу ж правильно (за ГОСТом) заповнюйте ці картки, щоб надалі не довелося повторно брати книгу для уточнення, наприклад, кількості сторінок в ній. Збір картотеки важливий для наступного оформлення списку літератури, а також для того, щоб в короткий термін знайти джерело, яке вас цікавить, з яким ви вже працювали, наприклад, щоб послатися на нього при написанні наукової статті.