Розробленість теми дослідження (дисертаційного дослідження)

аспірантураСтупінь наукового опрацювання теми є обов’язковим елементом вступу до дисертації.

Основною метою вступу є характеристика наукового кругозору здобувача і формування кола дослідників, які працювали в даному науковому напрямі, коротка характеристика їх робіт і питань, нерозглянутих ними в даному напрямку досліджень.

Крім того, ступінь наукової розробленості теми визначає місце дисертаційного дослідження в конкретній галузі знань.

Ступінь наукового опрацювання теми є коротким переліком прогалин в досліджуваній області, потреба заповнення яких і визначає коло завдань досліджень здобувача.

Ступінь наукового опрацювання теми відзначається у вступі перерахуванням авторів, що мали відношення до досліджуваного здобувачем питання, короткою характеристикою розглянутих ними питань, а також зазначенням питань, які на думку претендента необхідно досліджувати.

Прізвища дослідників наводяться в алфавітному порядку. У список дослідників включаються найбільш відомі вчені, якщо список виходить більшим, то можна перераховувати не всіх, а після перерахування вказати «та ін.».

Якщо проблема розглядається вперше і не існує літературних джерел з досліджуваних питань, то це необхідно вказати.

Якщо в дисертаційному дослідженні розглядаються кілька напрямків досліджуваної проблеми, то необхідно згрупувати авторів за напрямками із зазначенням розглянутих ними питань та існуючих прогалин.

Зазвичай опис ступеня наукової проблеми теми підрозділяють на 2-3 підрозділи, в яких спочатку згадуються вчені, що займалися даними дослідженнями в більш ранній період часу, а потім дослідники сучасного періоду.

Крім того, зазвичай в окрему групу виділяють зарубіжних учених, які досліджували дану проблему.

Доцільно в перелік дослідників, включити вчених кафедри, до якої прикріплений здобувач, і членів вченої ради, на якому буде захищатися дисертація.

При описі ступеня наукового опрацювання теми в частині переліку дослідників зазвичай використовуються наступні фрази:

– Проблемам підвищення ефективності … присвячені праці авторів …

– Істотний внесок у вивчення проблеми … внесли …

– В останні роки проблемі … приділяли увагу …

– Певний вплив на вирішення проблеми … надали …

При описі ступеня наукового опрацювання теми в частині короткої характеристики виконаних раніше досліджень зазвичай використовуються наступні фрази:

– Їх роботи містять фундаментальні основи …

– Їх роботи значною мірою сприяли вивченню …

– У цих роботах відображений характер …

При описі ступеня наукового опрацювання теми в частині характеристики прогалин зазвичай використовуються наступні фрази:

– Однак у працях цих вчених не розглядаються …

– Ці роботи не можуть бути в чистому вигляді застосовані для вирішення …, так як …

– У значній частині ці дослідження охоплюють тільки …, не враховуючи …