Актуальність теми дослідження (дисертаційного дослідження)

Якщо розв’язувана в дисертації задача затребувана наукою або народним господарством в даний момент і в даній ситуації, то дисертація вважається виконаною на актуальну тему.

Що необхідно зробити аспіранту крім написання дисертації?

Крім написання тексту дисертації, до моменту захисту у аспіранта має бути достатня кількість публікацій, виступів на конференціях і актів впровадження результатів дослідження в практику. Аспіранти очної форми навчання ще повинні пройти педагогічну практику.

Що робити з даними, отриманими в ході наукового дослідження?

Дуже дбайливо ставитеся до даних, отриманих в ході наукового дослідження. До початку експерименту добре продумайте форми протоколів, в які ви будете вносити проміжні результати. Якщо ці форми виявилися недосконалими – змініть їх.

Вибір методів і методик наукового дослідження

Метод наукового дослідження – це досить широке поняття. Наприклад, експериментальний метод дослідження включає в себе організацію і проведення експерименту. Методика дослідження – це більш вузьке поняття. Наприклад, в експериментальному методі наукового дослідження ви можете використовувати методику електроенцефалографії.