Що необхідно зробити аспіранту крім написання дисертації?

Крім написання тексту дисертації, до моменту захисту у аспіранта має бути достатня кількість публікацій, виступів на конференціях і актів впровадження результатів дослідження в практику. Аспіранти очної форми навчання ще повинні пройти педагогічну практику.