Визначення теми дисертації

Передбачається, що здобувач ступеня кандидата наук вступає до аспірантури, маючи готову тему дисертації, якою він планує займатися всі 3 роки. Однак, для молодих аспірантів, які недавно закінчили навчання у вузі, це зовсім не характерно.