Вибір аспірантури

аспірантураВибір аспірантури в першу чергу визначається науковими інтересами майбутнього аспіранта.  Якщо Ви поступаєте в аспірантуру відразу після закінчення ВНЗ, то звичайно доцільно вибрати аспірантуру того інституту, який Ви тільки що закінчили і ту кафедру, на якій Ви захищали диплом.  З питань вибору аспірантури, теми дисертації, заснованої на актуальності і новизні розглянутих в ній питань, ви можете проконсультуватися у фахівців.

У вступників до аспірантури після декількох років роботи могла істотно помінятися сфера наукових інтересів.  А адже писати дисертацію треба буде самому аспіранту, також і захищати її на попередньому захисті і основному захисті буде сам аспірант, а не його керівник, тому аспірант повинен досконало володіти матеріалом у своїй галузі знань, що обумовлює необхідність чіткого визначення наукового напрямку майбутніх досліджень.

Наукові напрямки, такі як право, економіка, педагогіка та інші, охоплюють цілі галузі наукових знань.  Тому наступним етапом вибору аспірантури є вибір наукової спеціальності.  Наукові спеціальності за галузями знань класифіковані ВАКом.  Вони мають шифри і представлені на сайті ВАК.  Кожна спеціальність має свій паспорт, де описані об’єкт дослідження даної спеціальності, а також коло питань, що розглядаються у даному напрямку.  Визначитися зі спеціальністю необхідно відразу, оскільки дисертаційні ради приймають до захисту чітко визначені для даної ради дисертаційні роботи.

Наступним етапом вибору аспірантури є вибір форми навчання.  В даний час дві форми навчання: очна та заочна.

Очна аспірантура передбачає, що навчання в аспірантурі є фактично Вашим місцем роботи.  Аспірант зобов’язаний відвідувати навчальні заняття і не тільки бути присутнім на засіданнях кафедри, але і активно брати участь як в житті кафедри та інституту, так і проводити заняття зі студентами, керувати їх практикою і т.д.  При навчанні в очній аспірантурі трудова книжка аспіранта зберігатися у ВУЗі.  Навчання в очній аспірантурі здійснюється як на бюджетній, так і на платній основі.

Заочна аспірантура передбачає, що аспірант буде проходити навчальну програму в основному самостійно.  Якщо Ви виберіть заочну аспірантуру у Вашому місті, то Ви зможете відвідувати навчальні заняття, що організовуються спеціально для заочних аспірантів.  Якщо аспірантура знаходиться в іншому місті, то навчатися Ви будете по методичці та посібникам самостійно, але для складання іспитів і звіту на кафедрі за рік навчання доведеться приїжджати до ВНЗ.

Вибір бюджетної чи платної форм навчання залежить не тільки від вступника до аспірантури.  Кількість бюджетних місць завжди обмежена та зарахування на бюджетні місця проходить за конкурсом, результати якого визначаються за результатами вступних іспитів.

Визначившись з областю знань, спеціальністю і формою навчання можна приступати до пошуку прийнятного для Вас ВУЗа.  В першу чергу необхідно ознайомитися з науковими виданнями в обраній галузі знань.  В наукових журналах списку ВАК публікуються наукові статті як провідних учених, так і аспірантів із зазначенням ВНЗ і кафедр, на яких вони навчаються.  Склавши по даній інформації список ВНЗ та аспірантур по спеціальності, яка Вас цікавить Ви можете по Інтернету на сайтах ВНЗ більш докладно ознайомитися з умовами та термінами вступу до аспірантури, місцезнаходження ВНЗ.  Визначившись з попереднім списком можливих до вибору аспірантур починайте збирати інформацію про них.  В першу чергу з’ясуйте наявність спеціалізованої вченої ради в ВУЗі по спеціальності, яка Вас цікавить.  Писати дисертаційну роботу і захищатися в одному і тому ж інституті не тільки морально, але й організаційно простіше, ніж в різних інститутах.  Ознайомтеся зі штатом викладачів обраної Вами кафедри, з їх працями, виконуваними ними науковими дослідженнями.  По можливості переговоріть з учнями на вибраній кафедрі аспірантами.  Ви повинні по зібраної інформації визначити репутацію обраної Вами кафедри, успішність захистів кандидатських і докторських дисертацій по цій кафедрі, після чого можна переходити на прямі контакти з співробітниками обраної Вами кафедри та відділами аспірантури.

Але пам’ятайте, що після вступу до аспірантури Ви 3-4 роки будете варитися в колективі обраної Вами кафедри та успішність Вашого захисту в чималому ступені буде залежати від місця, яке Ви займете в роботі наукового колективу кафедри.