Вибір теми дисертації (вибір теми дослідження)

Тема дисертаціїТема дисертації визначає спрямованість наукових досліджень здобувача наукового ступеня на 3-4 роки. Крім того, від правильності вибору теми дисертації великою мірою залежить і її успішний захист, тому до вибору теми необхідно поставитися дуже серйозно.

Зазвичай тему дисертації визначає науковий керівник здобувача, але не завжди спрямованість теми збігається з наявним у претендента досвідом наукової та практичної роботи і його науковими інтересами. Крім того, ряд наукових керівників пропонують претендентам самостійно підійти до вибору і обґрунтуванню теми дисертаційного дослідження. Необхідно також враховувати, що захищати дисертацію буде сам здобувач, а не його науковий керівник.

Таким чином, доцільно тему дисертації вибирати відповідно з досвідом наукової роботи здобувача, його науковими інтересами, знаннями практичної сторони досліджуваних проблем (найчастіше намагаються вибір теми дисертації пов’язувати з тематикою та профілем своєї роботи), а також знайомством зі спеціальною літературою з обраної тематики.

При виборі теми дисертації необхідно враховувати наступні моменти.

Тема дисертаційного дослідження, по-перше, повинна лежати в сфері наукових досліджень кафедри, до якої прикріплений здобувач. Далі необхідно визначитися з проблемою, тобто частиною наукових досліджень кафедри, які мають наукову перспективу, в рамках якої і вибирати тему дисертації.

До практичних кроків по вибору теми слід віднести:

– опрацювання каталогів захищених дисертацій по кафедрі та інших наукових і навчальних установ за профілем обраної спеціальності;

– ознайомлення з науковою періодикою та науковими працями в обраній галузі знань;

– осмислення наукового досвіду попередників з метою пошуку невирішених питань або раніше вирішених, які не задовольняють сучасний стан науки;

– критична оцінка початкового варіанту теми дисертації.

Критична оцінка початкового варіанту теми дисертації полягає у відповідності її характеристик основним критеріям, які висуваються ВАК.

По-перше, тема дисертації повинна бути актуальною, тобто в науці і практиці існує гостра потреба в даній темі. В дисертації та авторефераті першим пунктом прописується актуальність теми досліджень.

Обрана тема дисертації повинна мати наукову новизну, тобто щоб здобувач міг сказати, що зробив щось нове, що раніше не робив ніхто.

Тема дисертації повинна мати значимість, тобто результати досліджень за темою внесуть певний внесок в науку чи практику.

Скорегувавши тему дисертації необхідно обговорити її з науковим керівником та науковим колективом кафедри, після чого передати її на затвердження.

Необхідно відзначити, що тема дисертації може в процесі досліджень змінюватися, що залежить як від отриманих результатів наукових досліджень, так і від розвитку наукових досліджень.