Висновки до дисертації

Методика дослідженняОднією з основних частин дисертації, за якою можна судити про внесок здобувача в науку, є висновоки.  Висновок до дисертації характеризує не тільки дисертаційну роботу, але й самого автора, як фахівця, здатного вирішити поставлені у вступі до дисертації задачі і сформувати правильні висновки.

Дисертаційне дослідження є новим внеском у науку і цей внесок повинен бути чітко сформульований в висновках.

У висновках в стислому вигляді наводиться викладена в дисертації наукова інформація, представлені отримані результати вирішення поставлених автором завдань.  У висновку також має бути відображена винесена на захист наукова новизна досліджень.

Висновок по своїй суті є підсумком виконаних наукових досліджень і містить висновки і узагальнення, а також рекомендації щодо практичного використання отриманих результатів.

Висновок не повинен повторювати висновки і узагальнення по розділам, у висновку робляться висновки по всій роботі в цілому, тобто відображається те істотне і нове, що відрізняє роботу від раніше виконаних досліджень по розглянутій тематиці.

Висновок зазвичай будується відповідно до побудови наукового матеріалу в дисертаційному дослідженні.  Крім того, у висновку повинні бути відображені наукова новизна дослідження, теоретична і практична значущість дисертаційної роботи.

Висновки по науковій новизні роботи не повинні дублюватися з вступу, а в конкретній формі представляти різницю від раніше виконаних робіт.

Висновки про теоретичну і практичну значущість дисертаційного дослідження повинні підтверджувати глибину знань здобувача ступеня, його кругозір в розглянутій області досліджень.  Рекомендації автора щодо використання результатів дисертаційного дослідження є характеристикою автора, як фахівця, розібратися в суті досліджуваного питання та окреслити перспективи використання його рекомендацій в практиці.

Необхідно відзначити, що зазвичай своє судження про подане до захисту дисертаційне дослідження більшість членів ради виносять на підставі порівняння поставлених у вступі цілей і завдань дослідження і тексту висновку.  Тому необхідно в максимальній мірі у вигляді чітких формулювань, а не міркувань, представити в висновках всі основні рішення поставлених задач і відобразити наукову новизну дослідження, теоретичну і практичну значущість дисертаційної роботи.