Здобувач наукового ступеня кандидата наук

Здобувач наукового ступеняОднією з форм підготовки наукових кадрів є здобувач. Здобувач наукового ступеня кандидата наук припускає самостійну роботу над дисертаційним дослідженням, результати якої дозволяють здобувачеві претендувати на вчений ступінь кандидата наук. Цією формою користуються зазвичай співробітники наукових інститутів та ВУЗів, які в процесі своєї роботи підготували кандидатські дисертації і не мають потреби навчання в аспірантурі.

Інститут здобувача відрізняється від аспірантури в основному тим, що здобувач не проходить курс навчання, і не бере участі в науковій і педагогічній роботі кафедри, а займається лише підготовкою дисертаційного дослідження.

Такою формою підготовки дисертації користуються в основному зрілі наукові співробітники, працівники навчальних та наукових закладів, що мають великий науковий доробок для підготовки дисертації.

Обов’язковою вимогою до претендента при його прикріпленні до навчального чи наукового закладу є наявність вищої професійної освіти. При прикріпленні здобувачів ступеня доктора наук необхідно мати ступінь кандидата наук.

Прикріплення в якості претендента можливе лише за наявності в установі аспірантури або докторантури за обраною здобувачем спеціальністю.

ВАК встановлені певні кваліфікаційні вимоги до здобувачів наукового ступеня.

На відміну від аспірантури здобувач не здає вступних іспитів, а зараховується наказом керівника установи за результатами співбесіди з передбачуваним науковим керівником і за наявності позитивного висновку кафедри, до якої прикріплюється здобувач.

Прикріплення претендента оформляється наказом керівника закладу із зазначенням наукового керівника та строків прикріплення.

Термін перебування в якості претендента для підготовки кандидатської дисертації обмежений 3 роками, докторської дисертації 4 роками.

У 3-х місячний термін з дня зарахування здобувач повинен представити на обговорення кафедри тему дисертації та індивідуальний план підготовки дисертації. Тема та індивідуальний план затверджуються керівником навчального закладу. В індивідуальному плані підготовки дисертації здобувачем крім термінів підготовки окремих розділів і підрозділів роботи передбачається періодична звітність претендента на кафедрі. Здобувачі також як і аспіранти щорічно атестуються кафедрою. У разі невиконання індивідуального плану здобувач може бути відрахований.

Здобувач ступеня кандидата наук може в період свого прикріплення скласти іспити кандидатського мінімуму. Кандидатський мінімум претенденти здають в тому ж порядку і обсязі, що і аспіранти ВНЗ, до якого прикріплений здобувач наукового ступеня кандидата наук. Здобувачі наукового ступеня кандидата наук складають кандидатські іспити з філософії, іноземної мови та спеціальної дисципліни.

Існує форма прикріплення здобувачем тільки для складання іспитів кандидатського мінімуму. У цьому випадку здобувач самостійно вивчає філософію, іноземну мову і спеціальну дисципліну в рамках програми кандидатського мінімуму. Термін перебування здобувачем для складання іспитів кандидатського мінімуму не може перевищувати 2 років.

Для прикріплення в якості претендента для підготовки кандидатської дисертації здобувач подає на ім’я керівника заяву з доданням копії диплому про вищу професійну освіту та посвідчення про складання кандидатських іспитів, якщо вони здані.

Для прикріплення в якості претендента для підготовки докторської дисертації здобувач подає на ім’я керівника заяву з доданням копії диплому кандидата наук.